Tinnituksen hoito

Viimeisin päivitys 24/09/22

Tinnituksen hoito tapahtuu sinulle ensikäynnin ja tutkimusten yhteydessä laadittavalla henkilökohtaisella hoito-ohjelmalla. Tältä sivulta löydät tiivistetysti tietoa tinnituksen hoito-ohjelmaamme kuuluvista hoitovaihtoehdoista.

Tinnituksen hoito-ohjelman hoitovaihtoehdot

Tinnitusterapia

Tinnitusterapia on tärkeä osa tinnituksen hoitoa. Sen tavoitteena on päästä irti tinnituksen aiheuttamasta stressireaktiosta ja negatiivisten ajatusten sekä tunteiden kierteestä. Tinnitusterapia opettaa ymmärtämään tinnitusta, koska se on hoidon onnistumisen kannalta erityisen tärkeää. Se auttaa purkamaan tinnituksen ympärille pelkoajatuksista, negatiivisista tunteista ja välttämiskäyttäytymisestä rakentuneita hermoverkkoja. Samalla tinnitusterapia ohjaa ja kannustaa hoitotoimien tekemisessä toimien myös keskusteluapuna. Tinnitusterapia on osa tinnituksen hoito-ohjelmaa ja saat ensikäynnin yhteydessä tutkimusten ja tinnitusanalyysin perusteella suosituksen terapian tarpeesta.

Äänihoito

Äänihoito on hyvin laadittuna merkittävä osa tinnituksen hoitoa. Sen tavoitteena yhdessä muiden hoitotoimien kanssa on tinnituksen merkityksen ja ääniaistimuksen voimakkuuden vähentäminen. Sillä pyritään saamaan muutoksia aivojen tavassa käsitellä niin tinnitusääntä kuin muitakin kuultuja ääniä. Äänihoito toimii tinnituksen hallintatyökaluna. Äänihoito koostuu kolmesta osasta: Ääniympäristön rikastamisesta, peittämisestä ja räätälöidystä äänihoidosta. Äänihoitoa varten teemme ensikäynnin yhteydessä kattavan kuulontutkimuksen ja selvitämme erilaisten äänien sopivuutta sinulle. Tämän pohjalta teemme tinnituksen hoito-ohjelmaasi äänihoito-ohjelmia erilaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin.

Meditaatio ja suggestiohoito

Meditaatio ja suggestiohoidon tavoitteena on hidastaa ja pysäyttää stressireaktio ja antaa kehon sekä mielen rauhoittua. Samalla pyritään katkaisemaan negatiivisten tunteiden ja ajatusten kierre. Näin saadaan palautettua sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tasapainotila. Harjoituksissa yhdistetään meditaatiota, suggestiota ja hengitysharjoituksia. Meditaatio ja suggestiohoito on osa tinnituksen hoito-ohjelmaa. Sen tarve perustuu ensikäynnillä tehtävään tinnitusanalyysin. Samalla selvitämme erilaisten harjoitusmuotojen sopivuutta juuri sinulle. Saat myös ohjausta ohjelman toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin hoidosta tulee helposti noudatettava parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Fysikaaliset hoidot

Fysikaalisten hoitojen tavoitteena on vaikuttaa tinnitukseen lihaskipujen ja jännitystilojen poistamisella, kun kyseessä on somatosensorinen tinnitus. Muilta osin merkittävä tavoite on stressireaktion helpottaminen ja siten kehon ja mielen rentouttaminen. Fysikaalisista hoidoista toimivimpia ovat Triggerpiste-, asento- ja kylmävenyttelyhoito, hieronta, osteopatia ja fysioterapia. Hoidon tarpeen arvioimiseksi teemme kattavan tutkimuksen somatosensorinen tekijän selvittämiseksi. Lisäksi selvitämme, mitkä lihakset tai lihasryhmät ovat oireen taustalla ja minkälainen käsittely on näihin sopivin. Selvityksen perusteella laadimme hoitosuosituksen, joka sisältää suositeltavan hoitomuodon, tarvittaessa ohjeet hoitajalle sekä ohjeet ja ohjauksen omahoito-harjoituksille.

Ravinto ja liikunta

Ravinnon ja liikunnan merkitys perustuu kokonaisvaltaiseen kehon ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Näin voidaan ennaltaehkäistä vakavien sairauksien syntymistä sekä muita haitallisia vaikutuksia kehoon ja aivoihin ja siten niiden mahdollista vaikutusta tinnitukseen. Ravinnon ja liikunnan merkitystä arvioidaan ensikäynnin yhteydessä, jonka perusteella asiantuntijamme laatii kanssasi perusteellisen tutkimuksen pohjalta juuri sinulle sopivan ravinto ja liikunta ohjelman. Saat samalla ohjausta sen noudattamisessa ja vaikutusten seuraamisessa sekä tietoa vahvistamaan ohjelman ymmärtämistä nimenomaan tinnituksen näkökulmasta.

Neuromodulaatiohoidot

Neuromodulaatiohoidoilla tarkoitetaan yleisellä tasolla erilaisten keskushermoston oireiden lievitystä kohdennetun sähköstimulaation avulla. Neuromodulaatiohoitojen tarkoituksena on vaikuttaa aivojen hermoston toiminnan säätelyihin joko kohdennetusti tai laaja-alaisesti. Neuromodulaatiohoidon avulla tehostetaan aivojen hermoverkkojen välistä informaation siirtoa ja lisätään aivojen plastisuutta, eli muovautuvuutta. Neuromodulaatiohoidoilla vaikutetaan sekä tinnitusaistimukseen että sen aiheuttamaan ahdistuneisuuteen ja masennukseen.

WellO2 hengitysharjoituslaite

Allergiasta, hengitystieinfektiosta tai muusta syystä johtuvalla korvien, nenän ja kurkun tukkoisuudella voi olla vaikutusta tinnituksen syntyyn tai sen pahenemiseen. Sen vuoksi onteloiden ja hengitysteiden pitämien avoinna on tärkeää. WellO2 hengitysharjoituslaitteessa on yhdistetty säädettävä ulos- ja sisäänhengitysvastus sekä höyryhengitys. Laitteella pyritään poistamaan limaa hengitysteistä ja onteloista sekä vähentämään näiden turvotusta, jotta välikorvan ilmastointi toimisi normaalisti eikä sinne pääsisi muodostumaan alipainetta. WellO2 ei poista tinnitusta, mutta se voi helpottaa tinnituskokemusta, jos siihen liittyy tukkoisuuden ja paineen tunnetta korvissa tai muita kuuloon liittyviä epämääräisiä tuntemuksia, joita välikorvan paineenvaihtelut voivat aiheuttaa. Samoista syistä johtuva kuulon väliaikainen alenema saadaan hoidettua ja ääniympäristön rikastumisen kautta tinnitus saattaa kuulostaa vaimeammalta ja vähemmän häiritsevältä.

Lääkehoito

Varsinaista lääkehoitoa tinnitukseen ei ole, mutta mielialalääkkeistä voi olla hyötyä, jos tinnitus aiheuttaa huomattavaa masennusta, ahdistuneisuutta tai paniikkihäiriöitä. Myös nukahtamista auttavat ja unen laatua parantavat lääkkeet voivat olla hyödyksi, jos tinnitus vaikeuttaa nukahtamista ja uni on katkonaista eikä riittävän syvää. Mieliala- ja unilääkkeillä on kuitenkin merkittäviä haittavaikutuksia, joista yksi on tinnitus, joka mainitaan usean mielialalääkkeen melko yleisenä haittavaikutuksena. Tämän vuoksi sopivan lääkkeen valinta on tärkeää. On myös muistettava, että niillä ei hoideta tinnitusta vaan sen aiheuttamia ja huomattavan pahaksi kehittyneitä oireita. Lääkehoidon tulisi olla lähinnä ensiapua ja sen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvion tekee ainoastaan tutkimustuloksiin ja hoito-ohjelmaan perehtynyt lääkäri. Tinnitukseen on määrätty myös muitakin lääkkeitä, mutta varmuuden vuoksi ei pidä kokeilla lääkkeitä, jotka mahdollisesti ovat auttaneet tinnituksessa. Ensin tulee selvittää syy, joka on aiheuttanut tinnituksen ja jos syyksi osoittautuu luotettavasti sellainen tekijä, johon on olemassa lääke, niin silloin lääkehoito on perusteltua. Ilman hoidettavaa tekijää lääkkeet eivät auta tinnitukseen, koska niitä ei ole siihen tarkoitettu.