Miten toimia, kun tinnitus vaivaa?

Viimeisin päivitys 29/07/22

Tinnituksen hoito on mahdollista, vaikka vielä nykyään yleinen hokema on, ettei siihen ole parantavaa hoitoa. On totta, että tinnituksen ääniaistimusta ei voida poistaa lääketieteellisin keinoin. Tinnitus on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja laajempi tapahtuma aivoissa kuin vain ääniaistimus. Se on usein seuraus monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta pitkälläkin aikavälillä. Sen vuoksi onnistunut tinnituksen hoito vaatii perusteellisen tutkimuksen ja perehtymisen jokaisen yksilölliseen tilanteeseen.

Tinnituksen hoitoon kannattaa hakeutua, kun tinnitus alkaa häiritsemään, ärsyttämään tai muilla tavoin vaikuttamaan negatiivisesti elämään. Hoitoon hakeutuminen ei vaadi lääkärin lähetettä eikä muita sitä edeltäviä toimenpiteitä. Voit varata ajan suoraan netistä, jättämällä yhteydenottopyynnön tai soittamalla. Ensimmäisellä käynnillä teemme tarvittavat tutkimukset, määrittelemme hoidontarpeen ja laadimme sinulle yksilöllisen hoito-ohjelman. Tinnituksen hoito ei useinkaan vaadi säännöllisiä käyntejä klinikalla, mutta tinnitukseen tarkoitetut hoitomme ovat aina käytettävissäsi.

Milloin tinnituksen hoitoon kannattaa hakeutua?

Tinnitus voi aiheutua voimakkaan melualtistuksen yhteydessä tai muusta syystä yhtäkkisesti. Hoitoon on syytä hakeutua mahdollisimman pian varsinkin, jos siihen liittyy kuuloalenemaa, huimausta tai tukkoisuuden tunnetta. Tinnitus voi aiheutua myös sairauden tai tapaturman yhteydessä. Tällöin on syytä hakeutua lääkäriin tai sairaalaan sairauden syiden ja oireiden ja tapaturman vammojen hoitoon. Mikäli tinnitus jatkuu toipumisen jälkeenkin, on hyvä hakeutua tinnituksen hoitoon. Usein korvien soiminen alkaa hiljalleen, eikä siihen aluksi kiinnitä huomiota. Hoitoon on hyvä hakeutua siinä vaiheessa, kun se alkaa häiritsemään, ahdistamaan tai vaikeuttamaan nukahtamista.

Koskaan ei ole liian myöhäistä hakeutua hoitoon. Mikäli oman tai läheisen tinnitus kuitenkin mietityttää, niin ota yhteyttä ja kysy tarkemmin. Tinnitushelppi palvelumme antaa puhelimitse tietoa tinnituksesta ja siitä, kuinka toimia missäkin tilanteessa ja antaa tarvittaessa ”ensi apua” ja tukea.

Tutustu tinnitukseen sivuillamme, soita tinnitushelppiin tai tee haitta-asteenarvio

Sivuiltamme löydät ajantasaista ja viimeisimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa tinnituksesta. Tiedon avulla saat oikean ja luotettavan käsityksen tinnituksesta. Kykenet myös paremmin ymmärtämään oman tilanteesi. Voit myös soittaa tinnitushelppiin, jossa asiantuntija vastaa kysymyksiisi ja saat suosituksen miten ja missä järjestyksessä toimia tinnituksesi kanssa. Tinnituksen haittaa-asteen arvoilla voit arvioida tilannettasi ja hoidon tarvetta nopella testillä.

Olethan käynyt lääkärissä?

Ennen Tinnitusklinikalle hoitoon tulemista on hyvä käydä lääkärissä. Tähän riittää käynti yleislääkärillä terveyskeskuksessa, työterveydessä tai yksityislääkärillä. On tärkeää, että lääkäri sulkee pois kaikki mahdolliset diagnosoitavissa olevat syyt. Mikäli jokin sairaus tai muu lääkärin diagnoosia vaativa syy löytyy, niin sen hoidosta vastaa lääkäri. Vastaanotollemme on syytä tulla, mikäli tinnitus jatkuu hoidon päättymisen ja paranemisen jälkeen. Jos mitään hoidettavissa olevaa syytä ei löydy, niin voit tulla vastaanotollemme. Lääkäri voi tehdä lähetteen tai suosituksen meille, mutta se ei ole välttämätöntä.

Varaa aika ensikäynnille

Voit varata ajan joko sivuiltamme, soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön

Ensikäynti, tutkimukset ja tinnituksen hoidon tarpeen määrittely

Tinnituksen hoito ja sen tarve määritetään ensikäynnillä. Se tehdään kuulontutkimusten ja tinnitusanalyysin (jota varten saat etukäteen täytettäväksi tarvittavat kyselylomakkeet) sekä potilaan kanssa käytävän keskustelun perusteella. Tarvittaessa tehdään tarkempia tutkimuksia ja selvityksiä. Mikäli herää epäilys, että syynä voi olla vakavampi sairaus tai tapaturman aiheuttama vamma, ohjaamme sinut tutkimuksiin kyseisten asioiden selvittämiseksi.

Mitä ensikäynnillä tapahtuu? Tehtävät tutkimukset, selvitykset ja toimenpiteet:

Aloita tinnituksen hoito-ohjelma

Perusteellisilla tutkimuksilla pyritään selvittämään tinnituksen syyt, siihen vaikuttavat tekijät ja sen vaikutus elämän eri osa-alueisiin, kuten nukkumiseen, mielialaan ja työkykyyn. Näin pystymme laatimaan sinulle ensikäynnin yhteydessä yksilöllisen tinnituksen hoito-ohjelman. Samalla ohjeistamme ja opastamme sinua hoito-ohjelman aloittamisessa. Saat tukea ja neuvoa tarvittaessa myös hoito-ohjelman aikana.

Tinnituksen hoito perustuu osin Jastreboffin kehittämään tinnituksen poisoppimis ohjelmaan eli TRT-ohjelmaan (Tinnitus retraining therapy). Käytämme tinnituksen hoitoon useita tutkittuun tietoon perustuvia hoitokeinoja ja hoito-ohjelma koostuu yleensä yhdistelmästä eri hoitokeinoja.

Tinnituksen hoidon tavoite

Tinnituksen hoidon tavoitteena on habituaatio. Se tarkoittaa kuuloradan spontaanin biosähköisen aktiivisuuden vähenemistä sekä aivojen kykyä suodattaa kyseistä aktiivisuutta paremmin. Siihen pyritään erilaisin hoitokeinoin, joilla kullakin on omat ja yhdessä muodostuvat vaikutusmekanisminsa. Samalla parannetaan ja hyödynnetään aivojen plastisuutta eli muovautuvuutta, joka mahdollistaa habituaation saavuttamisen. Tinnituksesta kärsivälle se tarkoittaa tinnituksen ääniaistimuksen vähenemistä niiltä osin, kun sitä voimistavat tekijät, kuten stressireaktio, negatiiviset ajatukset, lihaskireys ja muut mahdolliset tekijät saadaan poistettua. Samalla sen häiritsevyys ja tietoisen kuuntelemisen tarve vähenee, kun siihen liittyvät negatiivisten ajatusten ja tunteiden muodostamat hermoverkot korvautuvat uusilla tinnitukseen neutraalisti liittyvillä hermoverkoilla.

Lopulta ääniaistimus voi jopa kadota tietoisuudesta pitkäksikin aikaa. Itse ääniaistimus voi säilyä muuttumattomana ja se saattaa nousta aika ajoin tietoisuuteen, mutta se häviää huomion keskittyessä muihin asioihin. Toisaalta ääniaistimus voi kuulua jatkuvasti habituaatiosta huolimatta, mutta se ei kuitenkaan häiritse eikä vaikuta negatiivisesti mihinkään elämän alueisiin.