Hieronta

Tinnituksen taustalla saattaa olla useita pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä. Näistä stressireaktio on yksi merkittävimmistä erityisesti ongelmaksi koetussa tinnituksessa. Se on yleensä tinnitusta ylläpitävä tekijä, mutta se voi olla myös laukaiseva tekijä. Tinnituksella on myös erityinen alalaji: Somatosensorinen tinnitus. Sen taustalla voi olla liiallisen tai vähäisen fyysisen kuormituksen sekä huonon ryhdin ja asentojen, mutta myös kroonisen stressireaktion seurauksena syntyneet jännitystilat selän, niskan ja pään alueella. Tinnitukseen liittyvä kroonistuneen stressireaktion aiheuttama  jännittyneisyys voi johtaa sekamuotoiseen tinnitukseen, jossa muista syistä syntyneen tinnituksen rinnalle kehittyy myös somatosensorinen tinnitus.

Miten tinnitusta hoidetaan hieronnalla?

Hieronnalla hoidetaan sekä somatosensorista tinnitusta että tinnitusta, jonka on aiheutunut tai sitä ylläpitää kroonistunut stressireaktio. Näiden hoidossa käytettävät tekniikat ja voimakkuus poikkeavat jonkin verran toisistaan ja väärin perustein annetulla hoidolla voi olla negatiivinen vaikutus tinnitukseen. Sen vuoksi teemme ensimmäisellä hoitokerralla kattavan tutkimukset, joissa selvitetään onko kyseessä somatosensorinen tinnitus vai pitkittyneeseen stressireaktioon liittyvä tinnitus. Selvitämme myös onko stressireaktion aiheuttama psyykkinen ja fyysinen jännittyneisyys aiheuttanut olemassa olevan tinnituksen lisäksi somatosensorisen tinnituksen.

Tutkimusten sekä sinun toiveiden ja antamiesi terveydentilaa koskevien tietojen perusteella laadimme yhdessä hoitosuunnitelman hierontaa varten. Hierojana toimii koulutettu hieroja. Hieronta perustuu klassiseen hierontaan, jossa käytämme lisäksi mobilisoivia tekniikoita, triggerpisteiden käsittelyä, kylmävenyttelyhoitoa ja asentohoitoa. Hoidolle tulisi syntyä jonkinlainen positiivinen vasten tinnitukseen jo 1-3 hoitokerran aikana. Hoitosuunnitelmaan lisätään tarvittaessa myös ohjeet ja ohjaus omahoito-harjoituksille.

Miten hieronta vaikuttaa tinnitukseen?

Hieronnalla pyritään vaikuttamaan tinnitusta ylläpitävään ja pahentavaan kroonistuneeseen stressireaktioon. Oikein kohdistettuna ja sopivalla paineella saavutetaan hieronnan maksimaalinen rentouttava vaikutus. Sen vaikutuksesta hermostollinen ja hormonaalinen aktiivisuus muuttuu. Sympaattisen hermoston aktiivisuus vähenee ja parasympaattisen hermoston aktiivisuus puolestaan lisääntyy. Stressihormoninen eritys vähenee ja endorfiinien ja muiden mielihyvähormoninen eritys lisääntyy. Tämä johtuu aivojen limbisessä järjestelmässä tapahtuvista muutoksista. Se vaikuttaa siten myös limbisen järjestelmän ja kuuloradan välisen yhteyden muutoksiin ja edelleen tinnitusäänen herkistymisen vähentymiseen.

Somatosensorisessa tinnituksessa hieronnalla pyritään lihaskireyksien ja jännitystilojen vähentymiseen. Tällä vaikutetaan ääreishermoston kipua välittävään, aivojen somatosensorisen alueen ja edelleen kuuloradalle ”vuotavaan” aktiivisuuteen. Hieronnan vaikutuksesta somatosensorisen ärsykkeen poistuminen voi johtaa siltä osin tinnituksen vähentymiseen tai jopa loppumiseen.

Hieronnan tavoite

Hieronnan tavoitteena on vähentää tai poistaa tinnituksen ääniaistimus lihaskireyksien ja jännitystilojen hoitamisella, kun kyseessä on somatosensorinen tinnitus. Merkittävämpi tavoite tinnituksen kannalta on stressireaktion vähentyminen hieronnan tuottaman kehon rentoutumisen ja mielen rauhoittumisen seurauksena. Sitä kautta voidaan saavuttaa yleisen jännittyneisyyden, lihaskireyksien ja kipujen helpottuminen. Tämä johtaa autonomisen hermoston tasapainotilan palautumiseen. Sen voi havaita tinnituksen häiritsevyyden tai voimakkuuden vähentymisenä ja siihen liittyvien piinaavien ajatusten ja tunteiden lieventymisenä.

Hieronnan yhteydessä tapahtuvan ohjauksen ja keskustelun tavoitteena on oppia havaitsemaan ja ymmärtämään hoidon vaikutukset. Tämä puolestaan auttaa keskittymään habituaation kannalta oleellisiin keinoihin mitata edistymistä ja päästä eroon haitallisista ajatus- ja käyttäytymismalleista. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on hieronnan ja ohjauksen sekä  omatoimisten harjoitusten avulla saavutettujen vaikutusten pysyvyys.

Hierontaa käytetään myös yleisesti eri syistä johtuvan stressin hoidossa sekä stressin vaikutuksia ennaltaehkäisevänä että itse stressireaktiota vähentävänä hoitona. Lue lisää stressiklinikka.com/stressin-hoito/hieronta

Näin aloitat tinnituksen hoidon hieronnalla?

Jos koet tinnituksen yhteydessä lihaskireyttä ja kipua niska-hartia alueella ja/tai mahdollisesti voimakasta stressiä, niin varaa Ensikäynti hierontaan tai tule suoraan Jatkokäynnille hierontaan, jos olet jo aiemmin käynyt meillä ensikäynnillä tai muissa hoidoissa.