Neuromodulaatiohoidot

Viimeisin päivitys 24/07/22

Mitä neuromodulaatiohoito tarkoittaa

Neuromodulaatiohoidoilla tarkoitetaan yleisellä tasolla erilaisten keskushermoston oireiden lievitystä kohdennetun sähköstimulaation avulla. Neuromodulaatiohoitojen tarkoituksena on vaikuttaa aivojen hermoston toiminnan säätelyihin joko kohdennetusti tai laaja-alaisesti. Neuromodulaatiohoidon avulla tehostetaan aivojen hermoverkkojen välistä informaation siirtoa ja lisätään aivojen plastisuutta eli muovautuvuutta. Neuromodulaatiohoidoilla vaikutetaan sekä tinnituskokemukseen että sen aiheuttamaan ahdistuneisuuteen ja masennukseen.

Miten neuromodulaatiohoidot vaikuttavat tinnitukseen?

Aivoihin ja yleisesti keskushermoston toimintaan voidaan vaikuttaa monin tavoin, kuten esimerkiksi lääkkeillä tai psykoterapian keinoin ajatusten kautta. Suora vaikutus saadaan aikaan myös sähköisellä ja magneettisella stimuloinnilla. Näiden vaikutusmekanismi perustuu parasympaattisen hermoston aktivointiin ja sympaattisen hermoston toiminnan hillitsemiseen. Siksi vaikutus ei ole sedatiivinen, eli väsyttävä, kuten lääkkeillä eikä myöskään niin voimakkaan rauhoittava, koska neuromodulaatiohoidoilla ei hidasteta tai estetä keskushermoston toimintaa, vaan pyritään kohdentamaan aktiivisuutta eri aivoalueisiin.

Yhdessä äänihoidon kanssa neuromodulaatiohoidolla päästään tinnituksen hoidossa parhaaseen lopputulokseen. Stimulaatiohoidoilla parasympaattisen hermoston aktivoituminen lisää aivojen muovautuvuutta. Aivot ovat tavallaan valmiina ajatusten, käytännössä hermoverkkojen muutokseen, jossa pyritään epäsuotuisten ajatusten ja niiden muodostamien hermoverkkojen heikentämiseen ja myönteisempien ajatusten ja niiden hermoverkkojen vahvistumiseen. Tämä neurostimulaatiohoitojen aikaan saama valmius helpottaa äänihoidon aikana tapahtuvaa habituaatiota, eli tottumista. Aivojen on helpompi tottua tinnitusääneen, jolloin siihen liittyvät negatiiviset ajatukset häviävät. Tämä tarkoittaa aivojen muovautuvuutta, jossa nämä tinnitusta ylläpitävät tietyt hermoverkot heikentyvät ja muut hermoverkot vahvistuvat.

Neurostimulaatiohoidoilla voi olla myös suora vaikutus tinnitusaistimukseen. Vaikutus ilmenee sisäkorvan ja kuulohermon välisten synaptisten yhteyksien parantumisena, jolloin kuuloradalle ei tätä kautta pääse ylimääräisiä biosähköisiä impulsseja eli turhaa sähköistä ääni-informaatiota. Neurostimulaatiohoidot voivat myös vähentää biosähköistä toimintaa missä tahansa kuuloradan alueella. Neurostimulaatiohoitojen pääasiallinen vaikutus on kuitenkin aivojen ja keskushermoston toimintaa säätelevän sympaattisen hermoston toiminnan hillitsemisessä ja parasympaattisen hermoston aktivoimisessa. Tämä parantaa aivojen muovautuvuutta ja antaa muille hoidoille paremman tehon.

Neuromodulaatiohoitojen edut

Neuromodulaatiohoidoilla on monia etuja. Ne ovat turvallista lääkevapaata hoitoa, eivätkä aiheuta riippuvuutta. Ne eivät myöskään tarvitse leikkaustoimenpiteitä. Neuromodulaatiohoidot ovat helppoja ja potilasystävällisiä hoitoja, joista osaa voidaan harjoittaa myös kotona.

Eri neuromodulaatiohoito menetelmiä

Tasavirtastimulaatio (tDCS)

tDCS:ssä johdetaan matalan tason suoraa sähkövirtaa päähän asennettujen elektrodien kautta aivokuorelle, jolloin osa virrasta kulkeutuu aivokuorelle, jossa sen arvioidaan lisäävän tai vähentävän herkkyyttä niillä aivojen alueilla, johon se on kohdennettu.

Vaihtovirtastimulaatio (tACS)

Muuttuva sähköstimulaatio hoito (tACS) perustuu muuttuvan sähkövirran johtamiseen elektrodin välillä, jotka on sijoitettu tietylle alueelle päässä. Sen oletetaan vaikuttavan synaptisten yhteyksien säätelyyn, jotka vaikuttavat aivokuoren rytmisen aktiivisuuteen.

Vagushermostimulaatio (tVNS)

Vagushermostimulaatiolla vaikutetaan tyvitumakkeiden välittäjäaineisiin, joiden on todettu lisäävän jatkuvia muutoksia aivokuorella. Tähän mekanismiin perustuen vagushermonstimuloinnin yhdistettynä äänistimulaatioon oletetaan vaikuttavan tinnitukseen.

Magneettistimulaatio (rTMS)

rTMS käyttää voimakasta sähkövirtaa, joka synnyttää nopeasti värähteleviä magneettikenttiä. Hoitona käytettynä käämi asetetaan pään viereen kohdistettavan aivoalueen kohdalla. Oletetaan, että magneettikentän energia läpäisee kallon ja aiheuttaa aivokuoren pinnan hermosolujen jännitteen purkautumisen.

Acoustic coordinated reset (CR®) neuromodulaatio

Acoustic CR® neuromodulaatio hoito on äänihoitoa, jossa annetaan satunnaisessa järjestyksessä neljää ”vaiheittain resetoivaa” potilaan tinnitusääneen säädettyä ääntä. Tämän oletetaan synnyttävän kestävän epäsynkronisaation tinnitusta aiheuttavaan aivojen rytmiin.