Ylipainehappiterapia

Tinnituksen taustalla on yleensä useita tekijöitä, jotka pitkällä aikavälillä johtavat erilaisiin muutoksiin aivojen kuuloradalla. Ylipainehappihoidon kannalta merkittävimpiä taustalla olevia syitä voivat olla sisäkorvaperäiset vauriot, verenkierron häiriöt ja krooninen tulehdusreaktio (neuroinflamaatio). Viimeksi mainitulla on tunnetusti vahva yhteys krooniseen stressireaktioon. Stressireaktiolla on tinnitukseen sen aiheuttajasta huolimatta merkittävä rooli sekä fysiologisten että psyykkisten vaikutusten kautta.

Miten tinnitusta hoidetaan ylipainehappihoito?

Ylipainehappihoidolla hoidetaan laaja-alaisesti erilaisista syistä aiheutunutta tinnitusta. Pääasiallisesti hoito kohdistuu stressireaktioon sekä tinnituksen kannalta oleellisten aivojen alueiden vaurioihin ja tulehdusreaktioon. Ylipainehappihoidossa 1,3 kertaiseksi nostetun ilmanpaineen samalla 21%.sta happea hengittäen pyritään nostamaan elinten ja kudosten happipitoisuus monikertaiseksi terapeuttisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.Ensimmäisellä hoitokerralla teemme kattavat tutkimukset, joissa selvitetään, mitä tekijöitä tinnituksen taustalla mahdollisesti on ylipainehappihoidon tarpeen arvioimiseksi. Tutkimusten sekä sinun toiveiden ja antamiesi terveydentilaa koskevien tietojen perusteella laadimme yhdessä hoitosuunnitelman ylipainehappihoitoa varten. Hoitokerran kesto on yksi tunti, joka vietetään istuen hoitolaitteessa mukavasti rentoutuen.  Hoidolle tulisi syntyä jonkinlainen positiivinen vasten tinnitukseen jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen. Vaikuttavuuteen tarvitaan vähintään kolmen kerran sarja.

Miten ylipainehappihoito vaikuttaa tinnitukseen?

Ylipainehappiterapia vaikuttaa koko kehossa, mutta erityisesti aivoissa hermoston plastisuuteen, oxidatiivisen stressiin ja verenkiertoon.  Hoito nostaa kudosten happipitoisuutta jopa 14 kertaiseksi, joka parantaa mikroverenkiertoa edistäen uusien verisuonten muodostumista. Samalla se parantaa hermoston toimintaa tukemalla uusien hermoverkkojen syntymistä. Tämä saattaa johtaa mahdollisten kudosvaurioiden korjaantumiseen, mikäli hoito on aloitettu riittävän ajoissa. Tällöin sisäkorvavaurion korjaantuessa se voi johtaa myös tinnituksen vähenemiseen tai jopa loppumiseen.Merkittävämpi vaikutus hoidolla on kuitenkin neuroinflamaatioon, joka saattaa aiheutua pitkäaikaisesta ja voimakkaasta stressireaktiosta. Hoito vaikuttaa verenkierron kautta tulehdusta ylläpitäviin tekijöihin, nopeuttaa hermosolujen parantumista ja lisää aivojen plastisuutta. Tinnituksen kannalta vaikutus tuntuu häiritsevyyden ja tinnitukseen liittyvien negatiivisten ajatusten vähentymisenä. Se vaikuttaa unenlaatuun, keskittymiskykyyn ja moniin elämänlaadun kannalta merkittäviin tekijöihin. Se, millainen vaikutus neuroinflamaatiolla on ollut aivojen toimintaan, voi johtaa myös suoraan positiivisiin muutoksiin tinnituksen voimakkuudessa tai häiritsevyydessä.

Ylipainehappihoidon tavoite

Ylipainehappiterapian tavoitteena on mahdollisten hermostollisten vaurioiden korjaantuminen, neuroinflammaation väheneminen sekä aivojen verenkierron paraneminen ja uusien hermoverkkojen muodostumisen mahdollistaminen. Tavoitteena on vähentää näiden tekijöiden vaikutus suoraan tinnituksen ääniaistimukseen. Merkittävämpi tavoite on stressireaktion väheneminen ja autonomisen hermoston tasapainotilan palautuminen. Hoito tuottaa myös kehon rentoutumisen ja mielen rauhoittumisen. Sitä kautta voidaan saavuttaa yleisen jännittyneisyyden ja edelleen lihaskireyksien ja kipujen helpottuminen. Sen voi havaita tinnituksen häiritsevyyden tai voimakkuuden vähentymisenä ja siihen liittyvien piinaavien ajatusten ja tunteiden lieventymisenä.