Neuromodulaatiohoidot

Tinnituksen aiheuttama stressireaktio jää usein päälle pitkäksi aikaa, koska sitä ruokkiva ääniaistimus ja sitä vahvistava stressireaktio muodostavat ikävän noidankehän. Kroonistunut stressireaktio aiheuttaa häiriön stressinsäätelyjärjestelmään. Siitä eroon pääseminen voi olla hankalaa varsinkin, jos stressireaktio on samalla myös hyvin voimakas. Tällöin rentoutusharjoituksille tai muillekaan hoidoille ei pääse syntymään riittävää vastetta. Neuromodulaatiohoidoilla voidaan tehostaa ja nopeuttaa stressireaktion hillitsemistä.

Mitä neuromodulaatiohoidot ovat?

Neuromodulaatiohoidoilla tarkoitetaan yleisellä tasolla erilaisten keskushermoston oireiden lievitystä kohdennetun sähkö- tai magneettistimulaation avulla. Neuromodulaatiohoitojen tarkoituksena on vaikuttaa aivojen hermoston toiminnan säätelyihin joko kohdennetusti tai laaja-alaisesti. Käytämme tinnituksen hoidossa Vagushermostimulaatiota ja Magneettistimulaatioita.

Miten neuromodulaatiohoito tapahtuu?

Vagushermostimulaatio (tVNS)

Vagushermostimulaatio tapahtuu laitteella, joka antaa sähkövirtaa korvanipukkaan. tVNS hoitoa voidaan kokeilla matalalla kynnyksellä, koska sillä ei juurikaan ole haittavaikutuksia. Teemme kuitenkin tarvittavat tutkimukset, joiden perusteella voimme arvioida hoidon tehokkuutta juuri sinulle. Laitteen saa mukaan ja sitä käytetään omatoimisesti valmiiksi sinulle säädettynä laaditun hoito-ohjelman mukaisesti. Yleensä päivittäin 4-6 viikon ajan, mikäli hoidelle syntyy heti alussa riittävä vaste.

Magneettistimulaatio (rTMS)

Magneettistimulaatio tapahtuu laitteillamme toimitiloissamme. Sitä varten suoritetaan tarkat tutkimukset hoidon soveltuvuuden varmistamiseksi sekä turvallisen ja tehokkaan hoidon takaamiseksi. Tutkimuksiin kuuluu myös erillinen lääkärikäynti. Magneettistimulaatiolla ei ole merkittäviä haittavaikutuksia ja hoitotapahtuma on turvallinen ja kivuton. Hoitokertoja on yleensä 10-20, joista ensimmäiset päivittäin ja myöhemmin noin kerran viikossa.

Miten neuromodulaatiohoidot vaikuttavat

Aivoihin ja keskushermoston toimintaan kohdistuvien neurostimulaatiohoitojen vaikutusmekanismi perustuu aivojen muovautuvuuden lisäämiseen ja tehostamiseen. Neuromodulaatiohoidoilla ei hidasteta tai estetä keskushermoston toimintaa, vaan pyritään kohdentamaan aktiivisuutta aivojen eri alueisiin. Neurostimulaatiohoitojen pääasiallinen vaikutus on aivojen ja keskushermoston toimintaa säätelevän sympaattisen hermoston toiminnan hillitsemisessä ja parasympaattisen hermoston aktivoimisessa. Tämä vähentää stressireaktiota, parantaa aivojen muovautuvuutta ja antaa muille hoidoille paremman tehon.Neurostimulaatiohoidoilla voi olla myös suora vaikutus tinnituksen ääniaistimukseen. Vaikutus ilmenee sisäkorvan ja kuulohermon välisten synaptisten yhteyksien parantumisena. Tämä tasapainottaa sisäkorvan kautta kuuloradalle tulevaa aktiivisuutta, joka puolestaan vähentää epätasapainosta johtuvaa ylimääräistä aktiivisuutta kuuloaivokuorella.

Neurostimulaatiohoitojen tavoite

Neurostimulaatiohoitojen tavoitteena on stressireaktion vähentyminen ja aivojen muovautuvuuden lisääntyminen. Tällöin tinnitukseen herkistyminen vähenee ja aivot ovat valmiina hermoverkkojen muutokseen. Käytännössä se tarkoittaa ääniaistimuksen voimakkuuden tai häiritsevyyden vähentymistä ja valmiutta epäsuotuisten ajatusten ja niiden muodostamien hermoverkkojen heikentämiseen ja myönteisempien ajatusten ja niiden hermoverkkojen vahvistumiseen.Tämä neurostimulaatiohoitojen aikaan saama valmius helpottaa muiden hoitojen aikana tapahtuvaa habituaatiota, eli tottumista. Aivojen on helpompi tottua tinnitusääneen, jolloin siihen liittyvät negatiiviset ajatukset häviävät. Tavoitteena on myös saada aikaan muutoksia kuuloradan toiminnassa, joka osaltaan johtaisi tinnituksen ääniaistimuksen vähentymiseen.