Tinnituksen hoito 2

Tinnitus Active Sound, Mind and Body Therapy

Kahta samanlaista tinnitusta ei ole. Lisäksi tinnituksen hoito on sekalaista, epämääräistä ja järjestäytymätöntä. Siksi olemme kehittäneet oman Active Sound, Mind and Body Therapy -ohjelman. Osin Jastreboffin kehittämään tinnituksen poisoppimis ohjelmaan eli TRT-ohjelmaan (Tinnitus retraining therapy) perustuva hoito-ohjelma vastaa ihmisten erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Käytämme tinnituksen hoitoon useita tutkittuun tietoon perustuvia hoitokeinoja ja hoito-ohjelma koostuukin yleensä yhdistelmästä eri hoitokeinoja. Siksi hoito-ohjelma laaditaan aina henkilökohtaisesti.

Tutkimukset ja tinnituksen hoito-ohjelman laatiminen

Tinnituksen hoito-ohjelma laaditaan ensimmäisen käynnin aikana. Se tehdään tilanteestasi riippuen kuulontutkimusten, tinnitusanalyysin, somatosensorisen tutkimuksen sekä kanssasi käytävän keskustelun perusteella. Tarvittaessa teemme tarkempia tutkimuksia tinnituksen taustalla mahdollisesti olevien syiden selvittämiseksi.

  • Kuulontutkimukset (Äänesaudiometri, puheaudiometri, luujohto ja korkeataajuusaudiometri), joilla selvitetään kuulon toiminta ja havaitaan mahdollinen kuulonalenema.
  • Tinnitustaajuuden arviointi
  • Epämiellyttävyyskynnys, jolla arvioidaan ääniyliherkkyyttä.
  • Tympanometria, jolla selvitetään tärykalvon ja välikorvan toiminallisuus.
  • Selvitetään liittyykö tinnitukseen somatosensorinen eli lihaksistoperäinen tekijä.
  • Tinnitusanalyysi, joilla kartoitetaan korvien soimisen häiritsevyyttä, voimakkuutta ja sen vaikutusta elämän eri osa-alueilla.
  • Annetaan tietoa ja keskustellaan tinnituksesta ja tinnituksen hoidosta sekä arvioidaan eri hoitovaihtoehtojen soveltuvuutta.
  • Tarvittaessa tehdään sykevälivaihteluun perustuva stressitesti, jolla selvitetään kehon stressitaso.
  • Lisäksi voidaan ottaa verikokeita, joilla selvitetään yleisen terveydentilan lisäksi tiettyjä tinnitukseen vaikuttavia tekijöitä.
  • Hoito-ohjelma laaditaan käynnin jälkeen ja se käydään yhdessä läpi puhelimitse tai etätapaamisessa.

Tinnituksen hoito-ohjelma Active Sound, Mind and Body Therapy

Tinnitus Active Sound, Mind and Body Therapy hoito-ohjelmamme keskeisimmät hoitokeinot ovat: Tinnitusterapia, hieronta, neuromodulaatio, kuulokojeet, aktiivi äänihoito ja rentoutusharjoitukset. Tyypillisesti hoito-ohjelma sisältää ensimmäisen käynnin jälkeen kahdesta kolmeen tinnitusterapiakäyntiä ja tarpeen mukaan neljästä kahdeksaan hierontaa ja/tai neuromodulaatio hoitokäyntiä. Hoito-ohjelman omahoito-osio sisältää Aktiivi äänihoidon lisäksi rentoutusharjoituksia ja tarpeen mukaan venyttely ja voimisteluharjoituksia.

Tinnitusterapia auttaa ymmärtämään, mistä tinnituksessa on juuri sinun kohdallasi kyse. Siinä pyritään myös purkamaan tinnituksen ympärille pelkoajatuksista, negatiivisista tunteista ja välttämiskäyttäytymisestä rakentuneita hermoverkkoja. Terapian tavoitteena on päästä irti tinnituksen aiheuttamasta negatiivisten ajatusten ja tunteiden kierteestä. Siten se vähentää stressireaktiota ja lievittää ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta. Samalla tinnitusterapia ohjaa ja kannustaa hoito-ohjelman läpiviemisessä toimien myös keskusteluapuna.

Lue lisää tinnitusterapiasta

Hieronta on kaksivaikutteinen keino hoitaa tinnitusta. Somatosensorisen tinnituksen hoidossa keskitytään tutkimuksissa havaittujen tinnituksen ääniaistimukseen vaikuttavien ongelma-alueiden kipu ja jännitystilojen hoitamiseen. Tinnituksen aiheuttaman stressireaktion hoidossa keskitytään yleisesti kehon jännittyneisyyden hoitamiseen. Tavoitteena on somatosensoristen tekijöiden vaikutuksen vähentäminen ja siten vaikuttaa tinnituksen ääniaistimuksen voimakkuuteen. Kehon rentoutumisen kautta pyritään hillitsemään stressireaktiota ja siten vaikuttamaan tinnituksen häiritsevyyteen ja sen aiheuttamaan ahdistuneisuuteen ja hermostuneisuuteen.

Lue lisää hieronnasta

Neuromodulaatiohoitoina käytämme Vagushermostimulaatiota ja Magneettistimulaatiota. Hoidon tarve ja hoitomuoto valitaan yksilöllisesti tutkimusten perusteella. Hoidoilla pyritään vaikuttamaan aivoissa hermoston toiminnan säätelyyn lisäämällä hermoverkkojen plastisuutta, eli muovautuvuutta. Tavoitteena on tinnitusäänen tiedostamisen väheneminen ja tinnituksen aiheuttaman ahdistuneisuuden, ärtyneisyyden ja keskittymisvaikeuksien lieventäminen.

Lue lisää neuromodulaatiohoidoista

Muutokset kuulossa, kuten kuulon heikentyminen on yksi yleisimmistä syistä tinnituksen taustalla…

Lue lisää kuulokojeista

Aktiivi äänihoito on osa oma-hoitoa. Hoidoilla pyritään vaikuttamaan aivojen kuuloradan ja siihen kytkeytyneiden hermoverkkojen herkistymiseen eli tinnitusäänen jatkuvaan havainnointiin. Tavoitteena on tinnitusäänen tiedostamisen väheneminen ja kasvattaa kykyä suunnata huomiota pois tinnituksesta. Hoidon tarve ja hoidon sisältö laaditaan yksilöllisesti tutkimusten perusteella. Saat myös ohjausta hoidon toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin hoidosta tulee helposti noudatettavia parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.

Lue lisää äänihoidosta

Rentoutusharjoitukset ovat osa oma-hoitoa ja ne koostuvat meditaatiosta, hengitysharjoituksista ja mielikuvaharjoituksista. Harjoituksilla pyritään hillitsemään tinnituksen aiheuttamaa stressireaktiota ja saada sekä keho että mieli rauhoittumaan. Samalla pyritään katkaisemaan negatiivisten tunteiden ja ajatusten kierre. Harjoitusten tarve ja muoto selvitetään tutkimusten ja henkilökohtaisten mieltymysten perusteella. Saat myös ohjausta harjoitusten toteuttamisessa ja sen vaikutusten ja kehityksen seuraamisessa. Näin harjoituksista tulee helposti noudatettavia parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi.Lue lisää rentoutusharjoituksista

Tinnituksen hoidon tavoite

Tinnituksen hoidon tavoitteena on habituaatio. Hoito-ohjelma hyödyntää aivojen plastisuutta eli muovautuvuutta, joka mahdollistaa habituaation saavuttamisen. Se tarkoittaa kuuloradan spontaanin biosähköisen aktiivisuuden vähenemistä sekä aivojen kykyä suodattaa kyseistä aktiivisuutta paremmin. Käytännössä se tarkoittaa tinnituksen ääniaistimuksen vähenemistä niiltä osin, kun sitä voimistavat tekijät, kuten stressireaktio, negatiiviset ajatukset, lihaskireys ja muut mahdolliset tekijät saadaan poistettua. Samalla sen häiritsevyys ja tietoisen kuuntelemisen tarve vähenee, kun siihen liittyvät negatiivisten ajatusten ja tunteiden muodostamat hermoverkot korvautuvat uusilla tinnitukseen neutraalisti liittyvillä hermoverkoilla.

Lopulta ääniaistimus voi jopa kadota tietoisuudesta pitkäksikin aikaa. Itse ääniaistimus voi säilyä muuttumattomana ja se saattaa nousta aika ajoin tietoisuuteen, mutta se häviää huomion keskittyessä muihin asioihin. Toisaalta ääniaistimus voi kuulua jatkuvasti habituaatiosta huolimatta, mutta se ei kuitenkaan häiritse eikä vaikuta negatiivisesti millään elämän alueilla