Tinnituksen habituaatio eli tottuminen. Miten se tapahtuu ja onko se edes mahdollista?

Tinnituksen habituaatio, eli tottuminen. Onko se mahdollista ja mitä se edes tarkoittaa?

Tinnitus on samaa aivojen normaalia biosähköistä toimintaa, mitä kaikki muukin aivotoiminta, kuten ajatukset ja tunteet ovat. Kuulosysteemi, kuten mikään muukaan aivojen alue, ei ole suljettu putki, jossa ”data” virtaa vain yhteen suuntaan. Mikä tahansa aivojen biosähköinen impulssi jouduttuaan kuuloaivokuorelle havaitaan äänenä, vaikka se ei alun perin äänisignaali olisi ollutkaan. Kuulosysteemin häiriötila, jossa biosähköinen aktiivisuus on lisääntynyt ja sen suodatuskyky heikentynyt, on tinnituksessa ongelman ydin.

Tinnituksen habituaatio tarkoittaa tinnitusääneen tottumista niin, että se ei enää aiheuta negatiivisia tunteita ja ajatuksia eikä tinnitukseen siten kiinnitä enää huomiota. Se ei tarkoita sitä, että tinnitusääni välttämättä katoaisi, mutta se ei kuitenkaan ole jatkuvasti tietoisuudessa. Se ei myöskään tarkoita sitä, etteikö tinnitus välillä jopa häiritsisi. Se vaivaa kuitenkin vain hetken, koska huomio keskittyy helposti muihin asioihin ja silloin tinnitus unohtuu. Henkilön, joka kokee tinnituksen erittäin voimakkaana ja häiritsevänä, voi olla mahdotonta käsittää, että tottuminen olisi mitenkään mahdollista.

Loppujen lopuksi lähes kaikki tottuvat tinnitukseen

98% ihmisistä tottuu tinnitukseen 6 – 24 kuukauden kuluessa tinnituksen alkamisesta. Ne 2%, jotka eivät totu millään, tarvitsevat erityistä tukea tottumisen onnistumisessa. Tämän taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten henkilön luonne ja mielenterveysongelmia. Tinnitukseen tottumista vaikeuttaa myös se, jos tinnituksen yhteydessä on kuulonalenema samalla taajuudella, millä tinnitusäänikin. Tällöin ympäristön äänet eivät peitä tinnitusta eikä siitä saa silloin hetkenkään taukoa.

Habituaation merkittävin ongelma on kuitenkin se, miten siihen suhtaudutaan

Meillä ihmisillä on ilmiömäinen kyky pyrkiä taistelemaan omaa etuamme vastaan. Merkittävin jarru habituaation onnistumiselle onkin sen tietoinen ja tiedostamaton vastustaminen. Esimerkiksi ajatuksesta, että on löydyttävä jokin tinnituksen poistava hoitokeino, kiinnipitäminen toimii tehokkaana habituaation jarruttajana. Ajatellaan, että tinnitukseen tottuminen on sitten se viimeinen mahdollisuus parantaa elämän laatua, jos mikään muu hoito ei poista tinnitusta. Mutta sillä ei enää vaikuteta tinnitusääneen, vaan ainoastaan helpotetaan oireita. Lähtökohtaisesti tinnitusäänen eliminointia pidetään tärkeimpänä ja kaikesta muusta erillisenä asiana. Kun se saadaan poistettua, niin oireet, kuten stressireaktio ja sitä myöten ahdistuneisuus, masentuneisuus ja keskittymisvaikeudet häviävät. Näin varmasti tapahtuukin, mutta vain osa tinnituksesta johtuu sellaisesta syystä, joka kuntoon hoitamalla poistaa tinnituksen.

Habituaatio on kuitenkin se tapahtuma, joka korjaa kuulosysteemissä tapahtuneen häiriötilan. Se on se tapahtuma, joka johtaa siihen, että aivomme eivät koe tinnitusta enää uhkaavana asiana eikä siten käynnistä stressireaktiota. Habituaatio johtaa lopulta siihen, että tinnitus ei enää häiritse emmekä kiinnitä siihen huomiota eikä ahdistuneisuus ja negatiiviset ajatukset valtaa mieltämme. Tinnituksen habituaatio ja sitä tukevat hoitotoimenpiteet ovat siis juuri sitä oleellisinta hoitoa, jolla tinnituksesta pääsee eroon.

Voiko Tinnituksen habituaation toteutumiseen vaikuttaa

Tinnitukseen tottuminen ei tapahdu käskemällä, mutta omilla ajatuksillaan voi vaikuttaa siinä onnistumiseen. Ensiarvoisen tärkeää on luottaa siihen, että se tulee tapahtumaan tavalla tai toisella jossakin vaiheessa. Käytännössä se tapahtuu sellaisten ajatusten kautta, joilla heikennetään tinnitukseen liittyviä pelkoja ja negatiivisia ajatuksia. Alitajuiseen vastustamiseen ei voi suoraan ajatuksilla vaikuttaa, mutta tietoinen toiminta johtaa lopulta siihen, miten asioihin suhtautuu alitajuisesti.

Ulkoisilla stimulaatioilla, kuten sähkö-,  magneetti- ja äänistimulaatiolla voidaan edistää habituaatiota vaikuttamalla aivojen muovautuvuuteen. Niiden vaikutusmekanismia ei vielä täysin tunneta, mutta ajatuksena on, että stimuloimalla aivojen biosähköistätoimintaa ulkoisesti, voidaan helpottaa uusien hermoverkkojen syntymistä. Ne eivät siis tee itse varsinaista muutosta aivoissa. Kuitenkin prosessi nopeutuu, kun samalla heikennetään suggestiolla tai muilla keinoilla tinnitukseen liittyviä negatiivisia ajatuksia. Täältä löydät lisää tietoa tinnituksen eri hoito vaihtoehdoista.

Aivotutkimus tulee varmasti antamaan tulevaisuudessa tarkempia vastauksia ja auttaa siten kehittämään hoitokeinoja sekä kohdentamaan niitä yksilöllisesti ja tarkemmin.

Kommentointi on suljettu.